Platby

Upřednostňuji úhradu služeb platební kartou


  • platba kartou na místě
  • platba kartou při rezervaci online - v případě zrušení rezervace je platba vrácena
  • číslo účtu 115-7993740207/0100 (Komerční banka)
  • při platbě faktury - účet uvedený na faktuře s uvedením variabilního symbolu 
  • hotově - prosím o přesnou částku, nemohu zaručit vrácení


Při úhradě v hotovosti je doklad odeslán mailem.