Otázky a odpovědi

Co je komplexní medicína?

Komplexní medicína na člověka pohlíží z mnoha úhlů pohledu, řeší vše podstatné z celé osobní anamnézy, pátrá po průsečíku různých zdravotních parametrů, snaží se najít společného jmenovatele a nastavit optimální individuální terapii včetně režimových opatření. Komplexní medicína propojuje fyzické s psychickým, hledá nejpravděpodobnější příčinu potíží a cesty ke zlepšení stavu a k harmonizaci. Časem i svým rozsahem komplexní medicína přesahuje jednotlivé medicínské obory, nabízí celkový pohled na získané zdravotní potíže a je výborným průvodcem na cestě k úlevě.

Komplexní medicína je nadstavbou klasické západní medicíny. 


Proč mám absolvovat sezení u lékaře komplexní medicíny?

Protože zdraví je nejvíc a odborná, komplexní analýza stavu, identifikace možných příčin potíží a nastavení individuálního terapeutického směru dokáže někdy pomoci více a trvaleji než hrst pilulek.

Protože například příčina bolesti hlavy, která nereaguje na léčbu, může být skryta společně s jinými klinickými příznaky jinde než v hlavě apod.


S jakými potížemi je vhodné se na Vás obrátit?

  • se všemi potížemi chronického charakteru
  • s dosud nejasnou a neurčenou diagnózou přes přítomnost klinických příznaků a řadu již provedených testů
  • s nemocemi, které vyžadují úpravu stravovacích návyků (cukrovka, nemoci trávicího traktu, patologický tukový profil, alergie na různé složky potravy nebo intolerance určitých potravin apod.)
  • s klinickými příznaky a nemocemi, které obtížně reagují na nastavenou léčbu
  • s potížemi pohybového aparátu
  • s psychosomatickými potížemi

Na jaké druhy masáží se mohu objednat?

Zdravotní, regenerační, lymfatické, sportovní nebo relaxační. Všechny masáže jsou individuálně optimalizované a specificky zaměřené dle potřeb, zdravotního stavu či přání klienta. Před každou masáží je proveden krátký pohovor, který určí terapeutický směr a způsob provedení masáže.


Je vhodná komplexní medicína pro děti?

Ano, komplexní medicína je vhodná pro pacienty všech věkových kategorií.


Co potřebuji na vstupní konzultaci?

  • novější lékařské zprávy z proběhlých vyšetření a odběrů, máte-li je k dispozici
  • soupis léků, které pravidelně užíváte
  • znalost rodinné a zejména osobní anamnézy již od narození 

Poskytujete konzultace on-line?

Ano, více o online a telefonických konzultacích si přečtete zde.