MUDr. Dagmar Vránová
soukromá ordinace ve.da therapy

ZDRAVÍ JE NEJVÍC

Být zdráv znamená nejen mít laboratorní testy v normě, nemít bolesti a chronické zdravotní potíže, nebo je mít alespoň kompenzovány. Být zdráv znamená také cítit se dobře, spokojeně, harmonicky a silně. K tomu však laboratorní odběry nestačí, k tomu je zapotřebí komplexní a individuální pohled na každého pacienta - analýza celkové zdravotního stavu s ohledem na oblast fyzickou i psychickou.

Ordinace ve.da therapy je určena pro pacienty vyžadující komplexní terapii.

NOVINKY

Obor komplexní medicíny je určen pro všechny věkové kategorie, jakýkoliv zejména chronický zdravotní problém nebo hned několik potíží vyskytujících se najednou, potíže fyzického i psychického charakteru. Komplexní terapie analyzuje všechny indicie, nabízí a hledá možná řešení, jak pacientovi ulevit fyzicky i psychicky. Komplexní medicína je vhodná...